Demensvänligt samhälle

I Sverige finnns 160 000 personer med en demenssjukdom och antalet växer från år till år. De flesta av dem bor hemma under många år. Att skapa ett demensvänligare samhälle är därför ett högprioriterat mål för Svenskt Demenscentrum. I samarbete med olika aktörer har vi tagit en rad initiativ. Här är några:

Butiker
För att hjälpa butiker att bli bättre anpassade till personer med demenssjukdom har Svenskt Demenscentrum varit med att ta fram ett kunskapsstöd. Konkreta tips och råd som gör det lättare att handla.

Museum
Under vinjetten Möten med minnen erbjuder många museer i landet visningar, särskilt anpassade för personer med demens och deras anhöriga. För plats och tider, se Kalender. • Läs mer om projektet Möten med minnen

Bibliotek
Ett biblioteksprojekt som vill göra böcker mer tillgängliga för personer med demenssjukdom. Läs mer

Poliser och ordningsvakter
En webbutbildning och en skrift vänder sig till poliser och ordningsvakter. De syftar till att de båda yrkesgrupperna mer förståelse och kunskap för att kunna bemöta för personer med demenssjukdom. Läs mer

Senast uppdaterad 28 augusti 2018 - 11:37 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår