Museum efter län

I vänsterkolumnen hittar du information om vilka museum som är med i Möten med minnen. I några av länen finns det i dagsläget inget museum med i projektet.

Information om datum och tider för Möten med minnen-visningar hittar du via Alzheimerfondens och  Demensförbundets hemsida, samt i vår kalender.

Kontakta Tove Wiik på Alzheimerfonden om du har frågor kring Möten med minnen.

e-post: tove@alzheimerfonden.se

Senast uppdaterad 04 oktober 2013 - 16:11 © Svenskt Demenscentrum

Möten med minnen

 

Information om aktuella visningar finns på
Alzheimerfondens hemsida »
(nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår