Dalarnas län - - Svenskt Demenscentrum

Dalarnas län

Carl Larsson-gården
Ort: Sundborn
Telefon: 023 600 53
Hemsida » (nytt fönster)

Dalarnas Idrottsmuseum
Ort: Falun
Telefon: 023 138 24
Hemsida » (nytt fönster)

Dalarnas Museum
Ort: Falun
Telefon: 023 76 55 00
Hemsida » (nytt fönster)

Framtidsmuseet, Science Center i Dalarna
Ort: Borlänge
Telefon: 0243 79 39 00
Hemsida » (nytt fönster)

Jussi Björlingmuseet
Ort: Borlänge
Telefon: 0243 742 40
Hemsida » (nytt fönster)

Mentalvårdsmuseet Säter
Ort: Säter
Telefon: 0225 49 45 09
Hemsida » (nytt fönster)

Orsa Slipstensmuseum
Ort: Orsa
Telefon: 0250 55 02 55
Hemsida » (nytt fönster)

Zornmuseet
Ort: Mora
Telefon: 0250 59 23 10
Hemsida » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 04 oktober 2013 - 16:10 © Svenskt Demenscentrum

Möten med minnen

 

Information om aktuella visningar finns på
Alzheimerfondens hemsida »
(nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår