Hallands län - - Svenskt Demenscentrum

Hallands län

Falkenbergs Museum
Ort: Falkenberg
Telefon: 0346 88 61 25
Hemsida » (nytt fönster)

Hallands Kulturhistoriska Museum
Ort: Varberg
Telefon: 0340 828 30
Hemsida » (nytt fönster)

Mjellby Konstmuseum, Halmstadsgruppens museum
Ort: Halmstad
Telefon: 035 13 71 95
Hemsida » (nytt fönster)

Världsarvet Grimeton
Ort: Grimeton
Telefon: 0340 67 41 90
Hemsida » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 04 oktober 2013 - 16:09 © Svenskt Demenscentrum

Möten med minnen

 

Information om aktuella visningar finns på
Alzheimerfondens hemsida »
(nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår