Kronobergs län - - Svenskt Demenscentrum

Kronobergs län

Kulturarvscentrum Småland (Kulturparken Småland)
Ort: Växjö
Telefon: 0470 70 42 00
Hemsida » (nytt fönster)

Linnés Råshult Kulturreservat
Ort: Råshult
Telefon: 0476 213 18
Hemsida » (nytt fönster)

Ljungbergmuseet
Ort: Ljungby
Telefon: 0372 620 36
Hemsida » (nytt fönster)

Sagomuseet/Sagobygden
Ort: Ljungby
Telefon: 0372 148 55
Hemsida » (nytt fönster)

Smålands Museum (Kulturparken Småland)
Ort: Växjö
Telefon: 0470 70 42 00
Hemsida » (nytt fönster)

Utvandrarnas hus
Ort: Växjö
Telefon: 0470 201 20
Hemsida » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 04 oktober 2013 - 16:07 © Svenskt Demenscentrum

Möten med minnen

 

Information om aktuella visningar finns på
Alzheimerfondens hemsida »
(nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår