Skåne län - - Svenskt Demenscentrum

Skåne län

Höganäs Museum och Konsthall
Ort: Höganäs
Telefon: 042 34 13 35
Hemsida » (nytt fönster)

Malmö Idrottsmuseum
Ort: Malmö
Telefon: 040 34 26 88
Hemsida » (nytt fönster)

Malmö Konsthall
Ort: Malmö
Telefon: 040 34 12 86
Hemsida » (nytt fönster)

Malmö Museer
Ort: Malmö
Telefon: 040 34 44 00
Hemsida » (nytt fönster)

Skissernas Museum
Ort: Lund
Telefon: 046 222 72 83
Hemsida » (nytt fönster)

Ystads Konstmuseum
Ort: Ystad
Telefon: 0411 57 72 85
Hemsida » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 04 oktober 2013 - 16:06 © Svenskt Demenscentrum

Möten med minnen

 

Information om aktuella visningar finns på
Alzheimerfondens hemsida »
(nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår