Stockholms län

Drottningholms Slottsteater
Ort: Drottningholm
Telefon: 08 556 931 00
Hemsida » (nytt fönster)

Etnografiskamuseet
Ort: Stockholm
Telefon: 010 456 12 00
Hemsida » (nytt fönster)

Hallwylska Museet
Ort: Stockholm
Telefon: 08 402 30 99
Hemsida » (nytt fönster)

Livrustkammaren
Ort: Stockholm
Telefon: 08 402 30 30
Hemsida » (nytt fönster)

Medelhavsmuseet
Ort: Stockholm
Telefon: 010 456 12 00
Hemsida » (nytt fönster)

Moderna Museet
Ort: Stockholm
Telefon: 08 520 235 00
Hemsida » (nytt fönster)

Nationalmuseum
Ort: Stockholm
Telefon: 08 519 543 00
Hemsida » (nytt fönster)

Nobelmuseet
Ort: Stockholm
Telefon: 08 534 818 00
Hemsida » (nytt fönster)

Nordiska museet
Ort: Stockholm
Telefon: 08 519 546 00
Hemsida » (nytt fönster)

Norrtälje konsthall
Ort: Norrtälje
Telefon: 0176 714 09
Hemsida » (nytt fönster)

Sjöhistoriska museet
Ort: Stockholm
Telefon: 08 519 549 00
Hemsida » (nytt fönster)

Skansen
Ort: Stockholm
Telefon: 08 442 80 00
Hemsida » (nytt fönster)

Sven-Harrys (konstmuseum)
Ort: Stockholm
Telefon: 08 511 600 60
Hemsida » (nytt fönster)

Tekniska museet
Ort: Stockholm
Telefon: 08 450 56 00
Hemsida » (nytt fönster)

Thielska Galleriet
Ort: Stockholm
Telefon: 08 662 58 84
Hemsida » (nytt fönster)

Östasiatiska
Ort: Stockholm
Telefon: 010 456 12 00
Hemsida » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 28 augusti 2018 - 11:28 © Svenskt Demenscentrum

Möten med minnen

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår