Västra Götalands län

Bohusläns Museum
Ort: Uddevalla
Telefon: 0522 65 65 00
Hemsida » (nytt fönster)

Borås Konstmuseum
Ort: Borås
Telefon: 033 35 35 05
Hemsida » (nytt fönster)

Göteborgs Konsthall
Ort: Göteborg
Telefon: 031 368 34 50
Hemsida » (nytt fönster)

Göteborgs Konstmuseum
Ort: Göteborg
Telefon: 031 368 35 00
Hemsida » (nytt fönster)

Göteborgs Stadsmuseum
Ort: Göteborg
Telefon: 031 368 36 00
Hemsida » (nytt fönster)

Konstmuseet, Skövde kulturhus
Ort: Skövde
Telefon: 0500 49 80 99
Hemsida » (nytt fönster)

Museum of World Culture/Världskulturmuseet
Ort: Göteborg   
Telefon: 010 456 12 00
Hemsida » (nytt fönster)

Mölndals Stadsmuseum
Ort: Mölndal
Telefon: 031 315 16 50
Hemsida » (nytt fönster)

Nordiska Akvarellmuseet
Ort: Skärhamn
Telefon: 0304 60 00 80
Hemsida » (nytt fönster)

Rydals Museum
Ort: Marks kommun
Telefon: 0320 21 83 00
Hemsida » (nytt fönster)

Vänersborgs Konsthall
Ort: Vänersborg
Telefon: 0521 72 17 40
Hemsida » (nytt fönster)

Västarvet Västra Götalandsregionen
Turnernande visning i Västra Götalandsregionen.
Kontaktperson: Ida Lagnander
Telefon: 070 352 02 42
e-post: ida.lagnander@vgregion.se
Mer information » (PDF i nytt fönster)
Hemsida » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 04 oktober 2013 - 16:03 © Svenskt Demenscentrum

Möten med minnen

 

Information om aktuella visningar finns på
Alzheimerfondens hemsida »
(nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår