Nationellt nätverk

Nätverket En bra plats arbetar för en fortsatt nationell, regional och lokal utveckling av kommunernas stöd till personer som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som stödjer närstående med funktionshinder. Läs mer på En bra plats »  (nytt fönster)

 

 

 

Senast uppdaterad 18 juni 2015 - 13:18 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår