Läkemedelsgenomgångar

Vid läkemedelsgenomgång arbetar apotekaren tillsammans med läkare, sjuksköterska och annan vårdpersonal för att patientens medicinering ska vara så optimal för den individuella patienten som möjligt. All medicinsk fakta om den individuella patientens läkemedel samlas in och analyseras av apotekaren med utgångspunkt ur patientens hälsotillstånd och symptom.

Föreslår åtgärder

Utifrån analysen och teamets resonemang föreslår apotekaren olika åtgärder som förskrivaren får ta ställning till. Samtliga åtgärder följs upp och utvärderas av det multiprofessionella teamet. Läkemedelsgenomgångar kan genomföras på äldreboenden, i ordinärt boende och på sjukhuskliniker. Allt arbete sker på vårdens uppdrag.

Ewa Rekman är apotekare. Hon är medlem i en Expertgrupp som bevakar området Läkemedel och äldre och ger rekommendationer om behandling av äldre och Alzheimers sjuka patienter i Skåne. Kontakt: Ewa Rekman, tfn 0708- 15 84 72, e-post: ewa.rekman@apoteketfarmaci.se

Senast uppdaterad 23 juni 2015 - 11:38 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår