Nätverk

Nätverk arbetsterapeuter Region Skåne

Nätverk av arbetsterapeuter inom Region Skåne vid sjukhusen i Lund, Malmö, Helsingborg, Hässleholm och Ystad samt PV NO Kristianstad. Verkar för gemensamma metoder för arbetsterapeutisk utredning och intervention i samband med demenssjukdom. Plattform för erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad. Kontaktperson: Karin Olsson, lasarettet Ystad, tfn 0411– 995342, e-post: karin.a.olsson@skane.se

Medlemmarna i nätverket har skrivit Arbetsterapiprogram – demens. Detta vänder sig till arbetsterapeuter inom Region Skåne som arbetar inom området demens och till arbetsterapeuter inom kommun och primärvård samt övriga som kommer i kontakt med diagnosgruppen. Ladda ned » 

Här kan ni läsa om bedömning inför insatser enligt – Lagen om assistans (LASS) eller lagen om särskilt stöd och service (LSS) - helhetsbedömning. Läs mer (pdf. 6 sid.) Ladda ned »

Nätverk för arbetsterapeuter i Värmland

Nätverket har funnits sedan 1998 och nu finns representanter/postmottagare från värmlands alla 16 kommuner och landstingsrepresentanter från de Minnesmottagningar som finns samt övriga arbetsterapeutmottagningar. Gruppen träffas 3-4 gånger/ år eller via mejl eller telefonkontakt.
 
Vi jobbar med att sprida kunskaper och utbyta erfarenheter samt att införa gemensamma metoder för arbetsterapeutisk utredning och behandling.
 
Kontaktperson: Kerstin Kåwe, leg arbetsterapeut, Minnesmottagningen, Centralsjukhuset i Karlstad, tfn 054-61 98 63, e-post: kerstin.kawe@liv.se 

E-postnätverk för arbetsterapeuter med intresse för demensområdet

Nätverket erbjuder en möjlighet att ställa frågor till kollegor samt bidra med egna erfarenheter och kunskaper.

Du kanske läst något du vill vidareförmedla till kollegor? Du kanske har fått ett tips från någon med en demenssjukdom om hur han/hon löst ett av sina bekymmer? Du kanske har ett etiskt dilemma du vill diskutera? Kanske vill du tipsa om ett hjälpmedel, en produkt på öppna marknaden eller en strategi som har visat sig göra livet enklare eller roligare för någon. Det är kostnadsfritt att anmäla sig och delta.

För deltagande i nätverket anmäler du dig på följande e-postadress: info@gunaremyr.se

Nätverk arbetsterapeuter inom minnesutredning, Stockholms läns landsting

Nätverket består av ca 25 arbetsterapeuter som arbetar på 11 minnesmottagningar i SLL.
Möten ca 2 ggr/år i syfte att utbyta erfarenheter inom området. Kontaktperson:
Kerstin Brantemark, kerstin.brantemark@ptj.se 

Senast uppdaterad 28 juli 2015 - 12:30 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår