Nationellt nätverk för biståndshandläggare

Sjukgymnaster har tidigare bildat ett nationellt demensnätverk. Nu har turen kommit till biståndhandläggarna. Syftet är att kollegor runt om i landet ska kunna mötas och utbyta erfarenheter.

Det är Linda Axelsson och Monica Jeansson, båda demenshandläggare från Kalmar, som tagit initiativ till att starta ett nationellt nätverk för biståndshandläggare.

– Idén om ett nationellt demensnätverk har vi haft länge. Men det har inte funnits något forum för att nå ut, det finns det nu med Svenskt Demenscentrum, säger Linda Axelsson.

Som biståndshandläggare till demenssjuka personer står man inför många etiska dilemman. Det är på många sätt ett unikt arbete som bland annat förutsätter goda kontakter med andra yrkesgrupper och, inte minst, anhöriga eftersom personen i fråga har svårt att tala i egen sak.

– Vi tror absolut att det finns ett behov av att möta yrkeskollegor i samma situation, för få att hjälp och stöd i olika bedömningar och diskutera etiska dilemman. Ett nätverk kan också hjälpa till med litteraturtips och annat, säger Monica Jeansson.

Är du intresserad av att delta i biståndshandläggarnas nationella demensnätverk?

Kontakta: Monica Jeansson, e-post: monica.jeansson@kalmar.se
eller Linda Axelsson, e-post: linda.axelsson@kalmar.se

Senast uppdaterad 18 juni 2015 - 13:33 © Svenskt Demenscentrum


Monica Jeansson

bild på Linda
Linda Axelsson

 

 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår