Livshistorien viktig för demenshandläggare

Sedan 1999 har Eva Sorsa arbetat i Vimmerby kommun, först som biståndshandläggare och, fr o m 2003, som demenshandläggare. Här berättar hon om sin yrkesroll.

Det hela började med vårdprogrammet Demens i Kalmar län. Det är en vidareutveckling av de vårdprogram som tagits fram under 90-talet i de tidigare norra och södra förvaltningarna. Behovet av samordning ledde fram till ett gemensamt vårdprogram för länet, omfattande hela hälso- och sjukvårdssektorn inklusive kommunernas sociala omsorg.

Utgångspunkten för arbetet med programmet är att möta brukaren så tidigt som möjligt i sjukdomsprocessen för att kunna erbjuda hjälp och stöd i dess närmiljö, i sitt eget hem.


Livshistorien följer personen

Som demenshandläggare använder jag mig av sociala livshistorier. Detta är en slags intervju med den person som drabbats av en demenssjukdom och dess anhöriga. Dessa anteckningar finns sedan förvarade i personakten och ska följa denna person i dess olika insatser såsom hemtjänst, dagverksamhet och demensboende.

Som ansvarig handläggare för personer med demenssjukdom arbetar jag med utredningar enligt socialtjänstlagen såsom hjälp i hemmet, daglig verksamhet, korttidsverksamhet för personer med demenssjukdom och ansökningar om särskilt boende (demensboende).


Helhetsbild över demensärenden

Att arbeta som demenshandläggare innebär att jag har en helhetsbild över kommunens demensärenden. Jag har som demenshandläggare i Vimmerby kommun ett tätt samarbete med landstingets demenssköterska. Vi arbetar sida vid sida med ärendena inom våra respektive ansvarsområden. Vi kan på så sätt använda oss av varandras kompetens för att höja kvalitén för den enskilde.

Detta innebär i praktiken och för den enskilde att hembesök oftast görs av både handläggare och demenssköterska. Den enskilde och anhöriga får på så sätt en sammanfattande information. Vi har även täta uppföljningar i de olika ärendena då vi sammankallar de aktörer som finns kring personen med demenssjukdom.

Senast uppdaterad 14 oktober 2008 - 10:44 © Svenskt Demenscentrum


Eva Sorsa, bistånds- och demenshandläggare i Vimmerby kommun.
 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår