Se filmen om utbildningspaketet Nollvision

Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar är ett utbildningspaket från
Svenskt Demenscentrum. Det innehåller en handbok för personal, anhörigskrift, avgiftsfri
webbutbildning och mobilaappar. Se filmen nedan och gå sedan till startsidan för Nollvision »

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår