Rapport: Kostkonsistens och matglädje

2007
Kristina Stefanovic Andersson och Margareta Bülow • Lunds universitet & Malmö stad

Dysfagi är vanligt förekommande bland vårdtagare på vårdboende. Konsistensanpassad kost är en viktig del av behandlingen vid dessa problem. Gällande nationella rekommendationer anvisar timbalkost istället för purékost. I denna studie har dietisterna Kristina Stefanovic Andersson & Margareta Bülow därför valt att utvärdera skillnaden mellan puré- och grov timbalkost.

Ladda ned » (pdf, 19 sid)

Senast uppdaterad 01 oktober 2008 - 13:41 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår