Nationellt nätverk

Nationellt nätverk: Svensk Förening för Kognitiv medicin (SFK). Här ingår kuratorer från 16 av 21 län. Nätverksträffar arrangeras en gång per år, läs mer på SFK:s webb » (nytt fönster)

Kontakt: Kurator Ann Bonli, Neuropsykiatriska Kliniken. Minnesmottagningen. Universitetssjukhuset MAS, 205 02 Malmö. E-post: ann.ericsonbonli@skane.se

Senast uppdaterad 18 juni 2015 - 14:01 © Svenskt Demenscentrum

logga

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår