Patientinformation i en känslig fråga

Demens är ett av de sjukdomstillstånd som kan utgöra ett medicinskt hinder för att få inneha skjutvapen. Läkare är enligt vapenlagen skyldiga att anmäla till polismyndigheten när det finns sådana medicinska hinder och det är känt, eller troligt, att patienten innehar skjutvapen.

Att ifrågasätta vapeninnehav och -licens är en känslig fråga som ibland möts av ilska, misstro och förnekande. Anhöriga och närstående kan hjälpa patienten att förstå läkarens grunder för bedömningen.

Ragnar Åstrand, överläkare på Minnesmottagningen, Centralsjukhuset i Karlstad, har tagit fram en liten folder om vapenlagen för Landstinget Värmland. Den är fri att användas av läkarkollegor i landet för att ges till berörda patienter och anhöriga.

Ladda ned folder » (pdf, 2 sid)

Senast uppdaterad 22 mars 2010 - 17:05 © Svenskt Demenscentrum

 


bild på jägare

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår