De viktigaste arbetsuppgifterna

Per Östberg är universitetslektor i logopedi på Uppsala universitet med över tio års erfarenhet av teamarbete vid universitetsklinik kring personer med demens eller misstänkt demenssjukdom. Sedan hösten 2008 arbetar Per Östberg som lärare vid logopedprogrammet på Uppsala universitet. Där handleder han bland annat magisteruppsatser och är också knuten till Länslogopedins mottagning på Uppsala akademiska sjukhus

Några av Per Östebergs viktigaste arbetsuppgifterna är att:

  • Identifiera personer med demenssjukdom eller personer som löper risk att utveckla demenssjukdom. Ökad ordglömska, felsägningar, försämrad skrivförmåga, artikulationssvårigheter, problem att hålla tråden i samtal, försämrad förmåga att tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information och i vissa fall även förändrad röst kan ibland vara tecken på neurodegenerativ sjukdom.
  • Bedöma kommunikativa störningar hos personer med demenssjukdom med kliniskt och lingvistiskt relevanta metoder som underlag för differentialdiagnostik eller för att fastställa eller följa sjukdomsförloppet. Vissa demenssjukdomar kännetecknas av speciella språkliga störningar tidigt i förloppet. 
  • Intervention, antingen direkt till personen med demens eller indirekt till närstående eller vårdgivare; det kan handla om hur personen själv eller omgivningen kan tackla de kommunikativa problem som demenssjukdomen medför.
  • Rådgivning till personer med demens, närstående och vårdgivare om demenssjukdomens förlopp och hur den kan påverka kommunikation samt ät- och sväljförmåga.
  • Samarbeta med personer med demens, anhörigvårdare och professionella vårdgivare för att planera hur kommunikativ förmåga kan bibehållas så gott som möjligt genom sjukdomsförloppet.
  • Utbilda blivande logopeder i demenslära på logopedprogrammens grundkurser, inom klinisk handledning och handleda magisteruppsatser om demens; utbilda närstående, vårdgivare och annan personal samt allmänheten om kommunikativa problem och ät- och sväljsvårigheter vid demens.
  • Forska om hur kommunikativa störningar och ät- och sväljsvårigheter vid demens kan upptäckas, undersökas och behandlas.

 

 

Senast uppdaterad 27 november 2015 - 17:03 © Svenskt Demenscentrum

 

Per Östberg disputerade vid Karolinska institutet i  ämnet demenssjukdom och kognitiva dysfunktioner.  Handledare var psykiatern och demensforskaren Lars-Olof  Wahlund och lingvisten Christina Hellman.  Länk till avhandling » 

 

E-post: per.ostberg@neuro.uu.se

 

 

 

 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår