Exemplet Karolinska Universitetssjukhuset

Logopederna gör språk- och kommunikationsbedömningar som del i minnesutredningar på geriatriska mottagningen M51 och avdelning R73. M51 är specialiserade på utredningar i öppenvården hos personer som är yngre än 65 år. På vårdavdelningen R73 utreds och behandlas personer minnesproblem och/eller beteendestörningar.

Logopedkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset tar även emot remisser från andra minnesmottagningar i Stockholms Läns Landsting när det gäller personer med misstänkt progredierande språkstörning. Patienter från andra landsting har möjlighet att komma hit för bedömning via så kallas utomlänsremiss. 

Vid Logopedkliniken erbjuds patienter  med kommunikativa störningar (som del av kognitiv sjukdom) och deras anhöriga individanpassad rådgivning om kommunikation. Rådgivningen inriktas på hur språkstörningen påverkar och kommunikation mellan patienten och den närmaste omgivningen liksom möjligheten att delta i olika vardagliga aktiviteter.

Det finns också möjlighet att delta i kommunikationsgrupp tillsammans med andra patienter med likartade svårigheter. Gruppen syftar till att lyfta fram strategier som kan underlätta kommunikationen. Logopeder vid behov förskriva individanpassade kommunikationshjälpmedel.

Inom logopedin pågår såväl forskning som utveckling av metoder inom demensområdet. På Logopedkliniken är ett antal projekt aktuella i samarbete med Enheten för logopedi, Karolinska Institutet. För mer information om pågående forskningsprojekt, vänligen se följande forskare och doktoranders presentationer på Karolinska Institutets hemsida:

 Vid Karolinska Universitetssjukhuset arbetar också logopeder med utredning av och åtgärder vid sväljningssvårigheter. Om du vill veta mer, vänligen kontakta Logopedklinikens reception på telefonnummer 08-585 815 40.

Liv Thalén

Senast uppdaterad 27 november 2015 - 17:30 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår