Logopeden i minnesutredningen

Logopeder kan konsulteras vid minnesutredningar för att undersöka tal och språk. Olika demenssjukdomar ger olika symptom och resultaten av den logopediska undersökningen kan därför bidra till diagnostisering av demenssjukdomar.

Ordglömska, felsägningar och svårigheter att förstå komplicerad text är exempel på symptom som många besväras av tidigt i sjukdomsförloppet men också vid andra tillstånd, som inte beror på demenssjukdom. Vissa demenssjukdomar, så kallade primärprogressiva afasier, ger framförallt svårigheter med språket medan minne och rumsorientering kan vara relativt välbevarade. Dessa patienters sjukdomsutveckling kan följas med hjälp av upprepade språkliga undersökningar.

Logopedundersökningen ger en beskrivning av tal- och språkfunktioner, vilket kan ligga till grund för bedömningen av vilka förutsättningar en person har att kommunicera tillräckligt bra för att kunna klara det dagliga livet. En fördjupad kunskap om vilka resurser en demenssjuk person har när det gäller förmåga att uttrycka sig språkligt eller förstå talat eller skrivet språk kan vara värdefull för närstående och personal som därigenom får en mer realistisk uppfattning om vad som är möjligt i kommunikationen.

Logopeder kan också undersöka sväljförmågan vilken särskilt i senare skeden av demenssjukdom kan vara påverkad och viktig att undersöka. Utifrån resultaten av sväljundersökningen får patienter och anhöriga ofta råd om hur man ska kunna anpassa ätsituationen för att underlätta sväljningen. Logopedinsatsen kan vara viktig för att försöka förebygga viktnedgång och om möjligt undvika luftvägskomplikationer.

Ing-Marie Tallberg och Catarina Ingebro,
logopeder vid Karolinska sjukhuset

Senast uppdaterad 29 november 2018 - 10:13 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår