Nya ansikten i demensnätverket

Annika Malmqvist och Cilla Bergsten leder sjukgymnasternas nationella demensnätverk. De är administrativt ansvariga och har efterträtt Sofie Tängman, en av initiativtagarna till nätverket.

Annika Malmqvist och Cilla Bergsten har båda lång klinisk erfarenhet. De har arbetat mycket med fysisk aktivitet och träning på grupp- och individnivå inom särskilda boendeformer för personer med demenssjukdomar. Båda är även aktiva som styrelsemedlemmar i Sjukgymnastförbundets sektion för äldres hälsa.

Sjukgymnasternas nationella demensnätverk bildades våren 2009 på initiativ av "äldresektionen" inom Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund.  Nätverket är öppet för sjukgymnaster med intresse för demensfrågor och bygger på ett aktivt deltagande. Nätverkets medlemmar ansvarar för kontakter och informationsutbyte samt att nätverket hålls levande.

Sjukgymnaster som arbetar i vård och omsorg för personer med demenssjukdomar arbetar främst inom följande områden: diagnostik, fysisk aktivitet, träning, rehabilitering, fallprevention samt handledning till närstående och omvårdnadspersonal. Många är verksamma i landsting (geriatrik och primärvård), men de flesta arbetar inom kommunal hemsjukvård och särskilda boenden.

En första nätverksträff har arrangerats i Stockholm, mars månad, 2013. Ett tjugotal engagerade sjukgymnaster från olika delar av landet träffades och diskuterade sjukgymnastens viktiga roll i arbetet med personer med demensjukdomar och nätverkets framtid. Läs mer »

Vill du delta i sjukgymnasternas demensnätverk? Maila din intresseanmälan med kontaktuppgifter till: demensnatverket@hotmail.se

Senast uppdaterad 05 oktober 2015 - 15:04 © Svenskt Demenscentrum

 

 

bild på Cilla Bergsten
Cilla Bergsten

 


Annika Malmqvist

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår