En första nätverksträff har arrangerats

En första nätverksträff har till vår stora glädje arrangerats i Stockholm i mars månad, 2013.

Vi var 20 engagerade sjukgymnaster från olika delar av landet som träffades och diskuterade sjukgymnastens viktiga roll i arbetet med personer med demensjukdomar och nätverkets framtid. Vi fick även ta del av några nätverksmedlemmars arbete med personer med demenssjukdomar. Wilhelmina Hofman avslutade som inspirerande gästföreläsare. Ta del av minnesanteckningar från träffen. Läs mer »

Intresset för att delta i nätverket har varit stort bland sjukgymnaster runt om i landet sedan nystarten 2012.

Nätverket är tillsvidare e-post nätverk med en medlemslista med kontaktuppgifter samt varje sjukgymnasts verksamhetsområde, intresseområde samt eventuella specialkunskaper inom demensområdet. Medlemskap bygger på ett aktivt deltagande. Det är medlemmarna som tillsammans ansvarar för aktiviteten i nätverket, sprida information samt kontakter med kollegor.

Vi vill vara ett aktivt forum för kunskapsutbyte, att delge varandra erfarenheter tex arbetsmetoder, arbetssätt, utbildningar, litteratur, tips och idéer. Det kan gälla det patientnära arbetet, positiva lösningar eller problem. Vi har även målsättningen att profilera de sjukgymnastiska insatserna inom demensområdet.

Vill du vara med i nätverket maila: demensnatverket@hotmail.se

        

 

Senast uppdaterad 04 september 2013 - 11:06 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår