Demensprojekt vid Tierps vårdcentral

Det behövs inga brandkårsutryckningar eller att något måste hända innan en patient utreds. Det säger Amy Edlund, distriktssköterska och demenssjuksköterska på Tierps vårdcentral.

Under årens lopp som distriktssköterska har Amy sett att äldre personer med minnesnedsättning inte får tillräckligt med stöd och hjälp. Detta kan bero på tidsbrist men också på att denna patientkategori inte aktivt söker hjälp. För att förbättra situationen arbetar Amy i dag i ett projekt som stöds av stimulansmedel från Socialstyrelsen. Genom projektet har Amy mer tid och möjlighet att stödja personer som utvecklat en demenssjukdom och deras anhöriga. Detta leder i sin tur till att både anhöriga och personerna med demenssjukdom känner sig tryggare, vilket kan innebära att flytt till särskilt boende fördröjs.
Läs mer » (projektplan, pdf, 3 sid.)

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 18 juni 2015 - 14:37 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår