Specialistkonsultationer med IT-stöd

Under 2006 medverkade Vilhelmina kommun i ett IT-projekt. Projektet var ett sätt att få tillgång till psykogeriatrisk specialistkompetens till glesbygd och på ett enkelt sätt kunna utbyta information. Detta gjordes med sensorer och videoteknik mellan Skellefteå Kommun, Vilhelmina kommun, Vilhelmina Sjukstuga och Västerbottens läns landsting. Projektet genomfördes på Tallbacka som förutom att det är ett äldreboende även har ett demensboende. Läs mer »

Senast uppdaterad 18 juni 2015 - 14:31 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår