Riktlinjer för bra mun- och tandvård

En god Munhälsa är för de allra flesta en viktig del av en god livskvalitet. Föreningen BraVå – Bra vård för äldre, har i samverkan med representanter för medlems-organisationerna Folktandvården Stockholms län, Sveriges Tandhygienistförening, Dietisternas Riksförbund och Vårdförbundet reviderat och uppdaterat rapporten  MunBraVå - Riktlinjer för bra mun och tandvård för äldre med behov av vård och omsorg. Revideringen har skett mot bakgrund av nya lagar, bestämmelser, evidens och forskning som framkommit efter den senaste revideringen 2004.

Riktlinjer för bra mun- och tandvård » (pdf. 54 sid.)


 

Senast uppdaterad 18 juni 2015 - 15:31 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår