Nätverk för tandläkare och tandhygienister

Christina Unosson har arbetat som sjukhustandläkare i Värmlands Folktandvård sedan 20 år tillbaka och har deltagit i arbetet att bygga upp nätverk för tandvårds personal  ”Rätt till nödvändig tandvård”.

Såväl tandläkare som tandhygienister och tandsköterskor behöver ett kontaktnät för att diskutera terapival, hjälpmedel, utbildning etc.

Samordnare för tandläkarnas nätverk:

Christina Unosson
Sjukhustandvården
Centralsjukhuset
Karlstad
e-mail  christina.unosson@liv.se

Samordnare för tandhygienisternas nätverk:

Lena Lindqvist
Tandhälsovården
Karlstad
e-mail  lena.lindqvist@liv.se

 

Senast uppdaterad 18 juni 2015 - 15:31 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår