Rätt till särskild hjälp vid tandvård

Många demenssjuka kan få särskild hjälp...

Demenssjuka tillhör ofta en grupp med stora och långvariga behov av omvårdnad. Därför är många av dem berättigade till särskild hjälp vid tandvård. Det innebär att de kan få bli undersökta där de bor och få viss tandvård till samma avgift som sjukvård.

Det som avgör om man kan få den särskilda hjälpen är behovet av personlig omvårdnad. Behovet ska vara långvarigt, det vill säga under minst ett år, och så pass stort att man behöver tillsyn minst tre gånger dagligen samt på natten. Ålder, tandvårdsbehov och privatekonomi har ingen betydelse för bedömningen.


…och personal kan få utbildning i munvård

Tandvårdsstödet innebär också att landstinget bekostar munvårdsutbildning för kommunal och privat vård- och omsorgspersonal. På dessa utbildningar informerar tandhygienister om grundläggande teoretisk och praktisk munvård samt ger tips om hur personalen ska göra för att hjälpa till med den dagliga munvården. Kontakta ditt landsting för mer information!

Mer information på hemsidan 1177 » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 18 juni 2015 - 15:31 © Svenskt Demenscentrum

 

bild på tandborstar

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår