Hur bemöter man personer med pannlobsdemens

Lydia Castro ger följande råd för hur man bemöter personer med pannlobsdemens:

Argumentera inte!

”Styr och ställ” inte med den sjuke

Låt inte mästrande i ditt tonfall

Ställ inte långa frågor

Tala inte om den sjuke i tredje person

Undvik stökig miljö

Var konsekvent och sätt gränser

Var tolerant vid tillbud och incidenter

Var flexibel när den boende växlar i sinnesstämning under dagen

Förbered dig på att klara av konfliktsituationer

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 22 juni 2009 - 10:59 © Svenskt Demenscentrum

 

 

bild på Lidia Castro
Lidia Castro, undersköterska vid Sätra vård- och omsorgsboende.

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår