Lärcenter för en god demensvård

I Linköpings kommun håller verksamhetsnära kunskap och arbetssätt på att spridas och utvecklas. Kerstin Angvik, projektledare och undersköterska, berättar om prisade Lärcenter för en god demensvård.

Projektet startade som en följd av fyra undersköterskors (Kerstin Angvik, Liselotte Björk, Kicki Holmberg och Eva-Lena Lundberg) engagemang för att utveckla och förbättra demensvården. Genom deras deltagande i fortbildningar och tidigare engagemang i FoU–projekt skapades god grund för att kunna lyfta utvecklingsarbetet till ett mera omfattande projekt. Ledning och sakkunniga inom den kommunala utföraren Leanlink i Linköpings kommun gav stöd till detta engagemang och en ansökan till FoU-centrum formulerades. Undersköterskorna har numera uppdrag som demensvårdsutvecklare.

Mål för FoU projektet Lärcenter för en god demensvård

Det övergripande målet är att utifrån ett brukar- och evidensbaserat perspektiv utveckla ett lokalt lärcenter inom demensvård. Målsättningen är att detta lärcenter lokalt och inom berörda kommuner ska ha stor betydelse för demensvårdens kvalitet och verksamhetsutveckling samt att centrat aktivt ska delta i motsvarande utveckling i regionen och på nationell nivå. Syftet är att säkerställa och höja kvalitén för brukare inom demensomsorgen genom att utveckla modeller för att sprida kunskap till brukare, anhöriga och medarbetare samt dokumentera kunskap och arbetssätt.

Utifrån det angivna övergripande syftet formulerades följande mål på en lägre nivå:

  • Utveckla modeller för hur vi genom brukare och anhöriga kan säkerställa och utveckla verksamhetens kvalitet.
  • Utveckla modeller för hur vi systematiskt kan fånga och tydliggöra den ”tysta” och verksamhetsnära kunskap som produceras i verksamheten.
  • Tillämpa organisering, arbetssätt och ledarskap som främjar lärande systematisering och dokumentation av kunskap, arbetsmetoder och arbetssätt.
  • Utveckla modeller för spridning av kunskap.
  • Utveckla vardagsnära och kontinuerligt samarbete mellan forskning och praktik.
  • Utveckla en gemensam plattform för alla utförare och aktörere inom demensvården   i Linköping

Projekttiden är slut och Lärcenter drivs vidare, som en permanent verksamhet. En stor uppgift är att fortsätta arbetet i demensplattformen för alla utförare och aktörer inom demensvården i Linköpings kommun. Syftet är att tillvarata varandras kunskaper och sprida det till brukare, anhöriga och personal för att åstadkomma en god demensvård för alla.

År 2011 fick Lärcenter för en god demensvård ta emot ett stipendium på 10 000 kr från Svensk Förening för Kognitiva sjukdomar (SFK

2013 kommer Lärcenter presentera projektet på Demensdagarna i Karlstad

                                      

                                                Kerstin Angvik, projektledare och undersköterska

Senast uppdaterad 08 mars 2013 - 16:06 © Svenskt Demenscentrum


gruppbild från Linköping  
Kerstin Angvik, Kicki Holmberg, 
Liselotte Björk och Eva-Lena Lundberg

 

Vill du veta mer om Lärcenter?
Gå in på Linköpings kommuns webb » (nytt fönster)
Du kan också nå oss via e-post: larcenter@linkoping.se eller telefon: 013- 20 84 81

 

Ladda ned sammanfattning av projekt » (pdf, 2 sid)

Ladda ned FoU rapport om projektet » (pdf, 180 sid)

 

bild på logga

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår