Demensvårdsutvecklare | nätverk

Demensvårdsutvecklare kan ha olika yrkesbakgrund, utbildning och arbetsuppgifter. Karin Andersson från Enköping leder ett nätverk för demensvårdsutvecklare.

Hon startade nätverket tillsammans med Berit Andersson, som då också var knuten till kommunens demensteam. 

– Det är viktigt att vi kan stötta varandra och ge tips på hur vi kan använda vår kunskap på bästa sätt, säger Karin Andersson.

Ni som är intresserade av nätverket kan höra av er till Karin Andersson:
demensvardsutvecklarenatvark@enkoping.se

Senast uppdaterad 31 januari 2019 - 13:40 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår