Demensvårdutvecklare

Sista utbildningen för demensvårdutvecklare i Älvsbyn…

Den 25 november besökte sista kullen av blivande demensvårdutvecklare, Svenskt Demenscentrum. Kursdeltagarna, samtliga undersköterskor kommer ifrån Uppsala i söder till Jokkmokk i norr. Gemensamt för alla undersköterskorna är att de har samma ambition av att lära sig mer om demenssjukdomar och bemötande.

I dag arbetar några av undersköterskorna med olika utvecklingsprojekt i sina hemkommuner. Det kan röra sig om att implementera de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom eller ge stöd till medarbetare vid social dokumentation. Några av undersköterskorna har i dag inga uppdrag utöver sitt ordinarie arbete. Hur det än må vara, uttrycker samtliga att de hoppas att arbetsgivarna vill ta vara på deras kunskaper inom demensområdet.

Kvalificeras yrkesutbildning
Demensvårdsutvecklare är en specialistutbildning på 80 KY-poäng i omvårdnad av demenshandikappade. Utbildningen är förlagd i Älvsbyn och har en kursplan med målsättning att den studerande ska efter fullgjord utbildning:

• kunna tolka och kritiskt granska aktuell forskning, samt omsätta den praktiskt i sitt arbete med den demenshandikappade
• självständigt och i samverkan med andra kunna bedöma den demenshandikappades psykologiska funktioner samt kunna planera, genomföra och utvärdera kvalificerad omvårdnad utifrån behov
• kunna medverka i utvecklingen av demensomvårdnaden där bemötande och kommunikation har en avgörande roll
• kunna samverka med anhöriga för en god omvårdnad och se och möta deras behov av råd och stöd
• kunna fungera som handledare, ha förmågan att samarbeta, kunna planera och genomföra utvecklingsåtgärder
• fungera som resurs i demensteam för information och kommunikation med politiker för deras    
planering/utbyggnad av demensverksamheten

I dag ser rollen för demensvårdutvecklare olika ut runt om i landet. Deras arbetsuppgifter förutom vård och omsorg kan vara att ge anhörigstöd, handledning av personal, delta i projekt eller vara en resurs i ett demensteam.

Nu lämnar läraren Gun-Britt Johansson utbildningen för att syssla med andra saker framöver. Därmed avslutas denna form av utbildning i Älvsbyn såvida ingen annan tar över stafettpinnen…

 

 

 

 


 

Senast uppdaterad 20 oktober 2016 - 15:30 © Svenskt Demenscentrum

Nätverk

Nätverk för demensvårdutvecklare i Sverige. Läs mer »  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår