Nätverksträff i Enköping

Demensvårdsutvecklingen ska stärkas med nytt nätverk

Tillsammans är vi starkare. Det mottot tog Karin Andersson och Berit Andersson fasta på när de bestämde sig för att starta ett nationellt nätverk för demensvårdsutvecklare.

 – Vi är en yrkesgrupp med bred kompetens, ett starkt gäng med mycket erfarenhet och kunskap. Genom nätverket kan vi lära oss av varandra, utbyta erfarenheter och sprida ny kunskap, säger Berit Andersson.

Både Berit och Karin är verksamma demensvårdsutvecklare i Enköpings kommun. De såg ett behov av att knyta samman sina kollegor runt om i Sverige för att stärkas som yrkesgrupp. I varje kommun sitter kanske ett fåtal personer med spetskompetens inom demensvård, och i så små grupper kan det vara svårt att lyfta sina frågor.

 – Har vi däremot 20 olika kommuner som står bakom ett förslag så både vågar och kan vi mer, säger Karin Andersson.

Medlemmar över hela landet
Nu har nätverket börjat komma på fötter och den första medlemsträffen i Enköping har redan varit. Av 49 medlemmar deltog 23 stycken, nästan hälften vilket Karin och Berit tycker är en bra siffra med tanke på att många hade långt att resa.

– Vi har medlemmar över nästan hela landet, från Gällivare i norr till Malmö i söder. Det är bra på så sätt att vi snabbt kan få ut information till hela Sverige, säger Berit Andersson.

Snabb feedback
Tanken är att medlemmar som vill nå ut till övriga nätverket ska kunna skicka e-post till nätverkets egen adress och få snabb feedback. Det kan röra sig om frågor, tips, nya rön eller metoder, intressanta föreläsningar eller goda exempel från det egna demensvårdsarbetet.

Karin och Berit tyckte att det var väldigt roligt att träffa alla på nätverksträffen, och spännande att se hur man tänker och arbetar kring demens i resten av landet. Det visade sig att man på många håll har likartade problem, som till exempel hur man arbetar med dagverksamhet. Men det finns också olikheter, som hur väl samarbetet med biståndsenheten fungerar.

Använda sig av den kompetens som finns

– Här i Enköping har vi ett jättebra samarbete, säger Karin Andersson. Men i andra kommuner fick vi veta att biståndsenheten snarare uppfattar demensvårdsutvecklarna som ett hot. De har inte förstått vinsten med att samarbeta och använda sig av den kompetens som finns.

Den första träffen upplevdes som lyckad av alla som deltog, och nu planerar man redan nästa års träff. Tanken är att nätverkets medlemmar ska turas om att hålla i träffen.

– Den här gången var vi i Enköping och då besökte vi såklart vårt anhörigcentrum som är unikt i sitt slag. I framtiden hoppas vi på att få åka runt i Sverige och se vad som är unikt för andra ställen, säger Berit Andersson.

 Elin Hjelm

Senast uppdaterad 11 december 2012 - 09:43 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår