Kontaktman

En kontaktman har till uppgift att planera, organisera och utföra omsorgsarbetet tillsammans med den äldre vårtagaren och utifrån dennes omsorgsbehov. Syftet är att skapa en personlig, trygg och säker hjälp genom stöd och omsorg. För att kunna utöva kontaktmannaskap behövs en yrkeskompetens med faktakunskaper och färdigheter för hur stöd och hjälp ska anpassas på bästa sätt för den äldre. Ett vårdbiträde eller en undersköterska kan vara kontaktman för en eller flera personer.

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 20 oktober 2016 - 15:30 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår