Tandvårdsstöd

En beställarenhet finns i varje län. Det är beställarenheten som fördelar pengarna till alla som är berättigade till subventionerad tandvård. Det krävs intyg från olika myndighetspersoner som utfärdar dessa så att den enskilde får tillgång till sina rättigheter. Läs mer »

Senast uppdaterad 20 oktober 2016 - 15:30 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår