Utbilda dig

Som undersköterska finns flera sätt att fördjupa sig inom demensområdet.

Silviasyster

Sophiahemmets högskola och Silviahemmet erbjuder en kurs i specialisering i demensvård för undersköterskor. Efter genomförd utbildning får du titeln Silviasyster av Drottning Silvia vid en högtidsceremoni i Stockholm. Läs mer under Utbildning

Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan har utbildningar i hela landet, utformade efter arbetslivets  och som berättigar till studiemedel från CSN. Läs mer under Utbildning

Webbutbildningar

Svenskt Demenscentrums webbutbildningar, t ex Demens ABC och Demens ABC plus, är avgiftsfria och öppna för alla. Läs mer under Utbildning

Senast uppdaterad 20 oktober 2016 - 15:30 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår