På Svenskt Demenscentrum

Vad arbetar vi med på Svenskt Demenscentrum? Här är ett axplock av projekt och aktiviteter under hösten/vintern 2015.

  • Vår satsning på yrkesverksamma på sjukhus innefattar handboken Om demenssjukdom på sjukhus. Boken ges ut i början av 2016.
  • Mötas i Musik heter en ny webbutbildning som lanseras i början av 2106.
  • Före sommaren släpptes appen Nollvision Anhöriga. Senare under 2015 släpptes motsvarande app för personal. Se Nollvision »
  • I samarbete med Regionbibliotek Stockholm och Demensförbundet planeras aktiviteter inom projektet Möten med litteratur. Se Demensvänligt samhälle »
  • Ett par evenemang som vi arrangerar tillsammans med andra är En dag för anhöriga och Vi blir också äldre – livsvillkor för personer med utvecklingsstörning. Se kalender »
Senast uppdaterad 21 januari 2016 - 16:26 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår