Skandinavisk konferens i Stockholm 20-21 oktober 2014

God demensomsorg – en fråga om ledarskap?

I veckan var det åter dags. För andra gången arrangerade Svenskt Demenscentrum, tillsammans
med sina systercentrum i Norge och Dammark, en konferens om ledarskapets roll i demensvården.
Drygt 300 chefer från hela Skandinavien möttes i Waterfront Congress Center i Stockholm för
att inspireras av föreläsare och utbyta erfarenheter. För underhållningen stod Cirkus cirkör.

Ladda ned presentationer/presentasjoner/præsentationer »

Wilhelmina Hoffman, chef för Svenskt Demenscentrum, öppnar konferensen.

Wilhelmina Hoffman, chef för Svenskt Demenscentrum, öppnar konferensen.

Bland åhörarna fanns drygt 300 chefer inom demensvård och -omsorg från hela Skandinavien.

Bland åhörarna fanns drygt 300 chefer inom demensvård och -omsorg från hela Skandinavien.

Person-centred leadership, Paul Edwards.

Person-centred leadership, Paul Edwards.

Blomstringsledelse (Fruktbart ledarskap), Vibeke Drevsen Bach.

Blomstringsledelse (Fruktbart ledarskap), Vibeke Drevsen Bach.

Care home organizations implementing cultures for excellence, Isabelle Latham.

Care home organizations implementing cultures for excellence, Isabelle Latham.

Integrering av fysisk och psykosocial miljö, David Edvardsson.

Integrering av fysisk och psykosocial miljö, David Edvardsson.

Kvalitet i omsorgen, Anders Kvale Havig.

Kvalitet i omsorgen, Anders Kvale Havig.

Som man råber i skoven, får man svar, Tina Hedemann Jørgensen.

Som man råber i skoven, får man svar, Tina Hedemann Jørgensen.

Parallella seminarier

Parallella seminarier

Data från Svenska Demensregistret, Maria Eriksdotter.

Data från Svenska Demensregistret, Maria Eriksdotter.

Om BPSD-registret, Eva Granvik.

Om BPSD-registret, Eva Granvik.

Nollvision, för en demensvård (demenspleje) utan tvång och begränsningar, Lars Sonde.

Nollvision, för en demensvård (demenspleje) utan tvång och begränsningar, Lars Sonde.

Utan tabletter och med öppna dörrar, Kristina Nilsson Lindström.

Utan tabletter och med öppna dörrar, Kristina Nilsson Lindström.

Hur kan forskning komma till nytta i praktiken, Axel Wolf.

Hur kan forskning komma till nytta i praktiken, Axel Wolf.

Kan man anvende hårde management principper i en blød (mjuk) omsorgsverden, Anette Wintlev-Jensen.

Kan man anvende hårde management principper i en blød (mjuk) omsorgsverden, Anette Wintlev-Jensen.

Organisering av hemtjänsten i arbetslag (hold), Anne Brendjord.

Organisering av hemtjänsten i arbetslag (hold), Anne Brendjord.

Evaluering av Demensomsorgens ABC, Kari Rudningen Fossli.

Evaluering av Demensomsorgens ABC, Kari Rudningen Fossli.

Inspirerande möten och samtal i pauserna.

Inspirerande möten och samtal i pauserna.

Vet vi nok om lederskap (ledelse) og implementering, Øyvind Kirkevold.

Vet vi nok om lederskap (ledelse) og implementering, Øyvind Kirkevold.

Samvetsstress och personalens påfrestning, Astrid Norberg. Till vänster Gunhild Waldemar, Nationalt Videnscenter for Demens.

Samvetsstress och personalens påfrestning, Astrid Norberg. Till vänster Gunhild Waldemar, Nationalt Videnscenter for Demens.

Ledarskap för vem, Alexandra Charles.

Ledarskap för vem, Alexandra Charles.

Cirkus cirkör

Cirkus cirkör

Nästa skandinaviska konferens om ledarskap och demens hålls i Oslo om två år. Välkommen till Norge, önskar Kari Midtbø Kristiansen vid Aldring og Helse.

Nästa skandinaviska konferens om ledarskap och demens hålls i Oslo om två år. Välkommen till Norge, önskar Kari Midtbø Kristiansen vid Aldring og Helse.

Foto: Yanan Li

Konferensen arrangerades av Svenskt Demenscentrum, Nationalt Videnscenter for
Demens (Danmark), Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse (Norge).

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår