Presentationer från konferensen
God demensomsorg – en fråga om ledarskap? 

Ladda ned (pdf) genom att klicka på rubrik:

Måndag 20 okt

Tisdag 21 okt

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår