Behovet av demensvård lyfts på akutsjukhusen

Silviahemmets verksamhetschef, Wilhelmina Hoffman, föreläser om demensvård på akutsjukhus.
Wilhelmina Hoffman

Hur ska akutsjukvården arbeta för att bemöta patienter med demenssjukdom? Den frågan diskuterades under en tvådagarskonferens där 50 anställda från hela landet träffades.

I dag har 30 procent av de äldre över 90 år har någon form av demenssjukdom. Men gruppen är ständigt växande.  När populationen blir allt äldre stiger även gruppen äldre med demenssjukdom.

– Det är inte bara omsorgen som kommer i kontakt med personer som drabbats av demens. De kommer även in till akutsjukvården. Vad möter de där? frågar Wilhelmina Hoffman, verksamhetschef och läkare, Stiftelsen Silviahemmet.

Hon lyfter vikten av att skaffa sig kunskap och utbildning inom demensområdet för att därefter kunna anpassa bemötandet av patienten.

– Mitt främsta redskap är inte mitt receptblock. Det är jag som person och mitt sätt att kommunicera och möta individen som är det viktigaste.

Även Hans Johansson, specialist i geriatrik och smärtlindring, diplomerad i palliativ medicin, lyfte bemötandeperspektivet.

- Det är viktigt att lyfta fram patientens upplevelse. Vad händer vid akut smärta? En stor komponent av affektiv oro och rädsla finns med i bilden. Då gäller det att möta patienten där. Ett gott omhändertagande och bemötande gör mycket. Det har även visat att effekten av sprutan blir större om vi möter patienten rätt. 

Konferensen Akutsjukvård – den äldre patienten arrangeras av Teknologisk institut.

Sanna Ad Nilsson

Senast uppdaterad 02 juli 2015 - 14:30 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår