Nu lanserar vi utbildningspaketet Nollvision

I dag släppte Svenskt Demenscentrum de första delarna i utbildningspaketet Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar. Efter en presentation på socialdepartementet fick äldreminister Åsa Regnér trycka på nollvisionens symboliska startknapp.

Utbildningspaketet är resultatet av ett uppdrag från socialdepartementet. Det har handlat om att lyfta fram god omvårdnad som kan göra att användningen av tvingande och begränsande åtgärder minskar.

– Utbildningspaketet ska ge vårdpersonal och anhöriga kunskap och verktyg för att kunna förebygga och hantera svåra situationer, sådana situationer då tvångs- och begränsningsåtgärder ofta uppfattas vara de enda möjliga lösningarna, säger Lars Sonde som varit projektledare för detta uppdrag.

Idag finns inget lagstöd för att använda tvång och begränsningar i demensvården, även om syftet är att skydda personen. Att de ändå förekommer på många håll är väl känt.

– Men vi vet också att det finns många demensboenden som inte har några problem med olåsta dörrar. Här finns inte tvång och begränsningar med som ett omvårdnadsalternativ. Det visar att det är möjligt att använda förhållningssätt och arbetsmetoder som kan förebygga och hantera svåra situationer, säger Lars Sonde.

Att förmedla denna kunskap – eller detta ”tänk”, som Lars Sonde säger – är alltså huvudsyftet med nollvisionens utbildningspaket.

– Grunden är en personcentrerad omsorg med levnadsberättelse som gör att var och en kan bemötas utifrån sina intressen, förutsättningar och behov, säger Lars Sonde.

Utbildningspaketet vänder sig både till yrkesverksamma inom vård och omsorg och anhöriga. När det är klart kommer det att innehålla handbok, anhörigskrift, webbutbildning, mobilappar och en introduktionsfilm för chefer och arbetsledare. Till utbildningspaketet »

Senast uppdaterad 20 januari 2016 - 15:17 © Svenskt Demenscentrum

Nollvision 1
Äldreminister Åsa Regnér trycker på startknappen till utbildningspaketet Nollvision.

Dragning på departementet
Lars Sonde, projektledare, och Wilhelmina Hoffman, Svenskt Demenscentrums chef, presenterar nollvisionen på socialdepartementet.

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår