Lärande exempel

Inom vård och omsorg utvecklas förhållningssätt och metoder för att lösa svåra situationer utan tvång och begränsningar. Efter att Svenskt Demenscentrum efterlyst konkreta exempel på detta har berättelser mejlats till oss från hela landet. Vi ser dem som lärande exempel och är övertygade om att vägen till en nollvision går via ett ömsesidigt lärande. 

Här publicerar vi efterhand lärande exempel som ni skickar in. Vill du dela med dig av erfarenheter från din arbetsplats? Mejla Ann-Christin Kärrman: ann-christin.karrman@demenscentrum.se. Av sekretesskäl tar vi bort namn och platser före publicering. Vi kan även hjälpa till med skrivandet, om du har knappt om tid.

Senast uppdaterad 26 februari 2018 - 13:54 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår