Metodutveckling i särskilt boende

I denna rapport kan ni läsa om arbetet med att implementera ny omvårdnadsmetodik (personcentrerad omvårdnad) i särskilda boenden
och dagverksamhet för äldre i Upplands Väsby. Läs mer » (pdf. 21 sid.) 

                                                                                       

Senast uppdaterad 11 november 2010 - 14:19 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår