Med anledning av debatten om tvång och begräsning

Svenskt Demenscentrum har uppdraget från Socialdepartementet att kartlägga tvångs- och begränsningsåtgärder i demensvård och -omsorg. Vi arbetar med att ta fram en kunskapsöversikt om balansen mellan tvångsåtgärder och skydd för den enskildes integritet i omsorg och vård för personer med demenssjukdom. Det handlar om kompletteringar till det betänkande som presenterades år 2006 i SOU 2006:110.

Under året har vetenskapliga studier granskats och en hearing har genomförts den 15 april. Läs mer »

Sveriges Medicinsk Ansvariga Sjuksköterskor i kommunerna (MAS) har fått svara på en enkät och lämnat information om hur de praktiskt hanterar tvångs och begränsningsåtgärder lokalt. Vi tittar även på hur det fungerar i de andra nordiska länderna liksom hur lagstiftningen i Storbritannien, Mental Capacity Act, fungerar och vilka konsekvenser och erfarenheter man fått efter införandet av den lagstiftningen.

Vi arbetar för att det underlag som ska vara färdigt den 31 oktober ska bli tillräckligt kompletterande till utredningen från år 2006 så att beslut kan fattas om vad som behövs för att säkra värdighet , hälsa och trygghet för personer med demenssjukdom.

Wilhelmina Hoffman, föreståndare vid Svenskt Demenscentrum

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 23 april 2013 - 13:34 © Svenskt Demenscentrum

 

 

bild på W Hoffman
Wilhelmina Hoffman
 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår