Övriga checklistor

Beteende/sömn schema

Neuropsykiatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus arbetar efter ett dokument vid kartläggning av sömn och beteende. Läs mer » 

Beteendeschema

Kartläggning av beteende och åtgärd. Läs mer » (pdf, 2 sid.) 

Checklista som utredningshjälp för oro vid svåra kognitiva störningar

Ibland leder oro och ångest till rastlöshet och/eller annan motorisk oro. Någon enstaka gång efterfrågas skyddsmedel för att förhindra skada. En noggrann analys behöver då göras. Tvångsmedel är inte tillåtet. Läs mer »

Checklista som utredningshjälp vid ökad fallrisk

Eva Silow, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i Göteborgs stad har utarbetat en checklista som utredningshjälp vid ökad fallrisk.

                                                                                   Läs mer » (pdf, en sida)

Kontaktmannaskap

En användbar checklista för kontaktmannaskap går att ladda ned via Gothia Förlags webbplats » (nytt fönster)

Reflektionsstöd − en person med demenssjukdom vill gå ut

Får en person med demenssjukdom gå ut själv?
JA. Ingen får stängas inne mot sin vilja. Enligt både Socialstyrelsen och lagstiftningen ska personal hjälpa en person som vill gå ut. Läs mer »

Sömn/oros schema

Demensteamet i Enköping har skapat ett dokument som arbetsredskap för att kunna kartlägga när en person är orolig men också för att se hur mycket eller lite individen sover under dygnet. Därmed kan man se ett mönster i både sömn och vid oro om man fyller i schemat under flera veckor. Man skriver den aktuella siffran i rutan eller markerar de olika alternativen med varsin färg.
Läs mer » (pdf, 1 sida)

Senast uppdaterad 25 juni 2015 - 08:36 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår