Teknik och demens

Åren 2004–2008 drev Hjälpmedelsinstitutet projektet Teknik och demens tillsammans med Alzheimerföreningen i Sverige och Demensförbundet. Syftet var att stimulera en ökad användning av ny teknik och nya hjälpmedel bland personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Finansieringen skedde delvis via medel från Allmänna arvsfonden.

Projektets övergripande mål var att med ny teknik och nya hjälpmedel:

  • göra det enklare att bo kvar hemma
  • ge stöd till anhöriga i deras vardag
  • ge stöd till vårdpersonal i deras arbete

Som en del i projektet Teknik och demens har resursenheterna Stockholms Sjukhem och Arbetsterapeuterna Primärvården Gästrikland fått möjligheten att utveckla spetskompetens inom området. Bland annat har personer med demenssjukdom och anhöriga på ett systematiskt sätt fått pröva på olika hjälpmedel utifrån sina egna behov.


Rätt hjälpmedel vid rätt tidpunkt

Resultaten visar att det finns ett stort behov av kognitivt stödjande teknik och hjälpmedel men att det är viktigt att de förskrivs vid rätt tidpunkt i sjukdomen. Kontakt med arbetsterapeut i ett tidigt sjukdomsskede är därför viktigt. Ett område som kräver fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete är behovet av utfallsmått som mäter det som förändras vid förskrivning av kognitivt stödjande hjälpmedel.

Slutrapport från projektet Teknik och demens »

Teknik och demens i Norden »

Senast uppdaterad 21 januari 2016 - 16:28 © Svenskt Demenscentrum 

Studiematerial om teknik och demensVi kan alltid göra nåt
är ett självstudiematerial på dvd. Det tar upp olika teknikstöd och hjälpmedel för att klara av vardagen vid demens. Målgrupper är främst förskrivare, demenssjuksköterskor och biståndshandläggare. Utbildningen finns även i en webbversion med samma innehåll. Läs mer»   (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår