Nordisk rapport

2008
Astrid Andersen m fl • Hjälpmedelsinstitutet

Teknik och demens i Norden är det första projektet där alla fem nordiska länderna tillsammans genomfört ett projekt i området teknologi och demenssjukdomar. Två års arbete av tio experter från de fem nordiska länderna redovisas i denna rapport. Den innehåller 29 beskrivningar och analyser som visar att kognitiva hjälpmedel är till stor nytta. Rapporten ger värdefull information till många personer som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom.

Ladda ner» (pdf, 144 sid.)

Senast uppdaterad 30 september 2008 - 15:56 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår