Resultat oh erfarenheter från projektet Teknik och demens

2008
Hjälpmedelsinstitutet

Teknik och demensprojektet har under tre år arbetat för att öka användningen av teknik och hjälpmedel för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Denna skrift –  de medverkande resursenheternas slutrapport – innehåller kunskap och erfarenheter från både försöksverksamheterna och FoU-arbetet i projektet Teknik och demens.

Under projekttiden har resursenheterna Stockholms Sjukhem och Arbetsterapeuterna Primärvården Gästrikland fått möjlighet att utveckla spetskompetens inom området. Bland annat har personer med demenssjukdom och anhöriga på ett systematiskt sätt fått pröva på olika hjälpmedel utifrån sina egna behov.

Försöksverksamheten visar att personer med demenssjukdom och deras anhöriga har stor hjälp av kognitivt stödjande teknik/hjälpmedel, men det är viktigt att rätt hjälpmedel förskrivs vid rätt tidpunkt i sjukdomen. Det är alltså viktigt att brukarna får kontakt med arbetsterapeuten i ett tidigt sjukdomsskede.

Ladda ner » (pdf, 105 sid)

Senast uppdaterad 01 oktober 2008 - 18:08 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår