Äldre artiklar

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom utkom första gången år 2010. Här presenteras några utvecklingsprojekt som syftade till att implementera riktlinjerna lokalt och regionalt. Vi tar även upp den debatt som följde på publiceringen.

Senast uppdaterad 15 december 2016 - 10:08 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår