Feedback på de preliminära riktlinjerna

I augusti 2009 publicerade Socialstyrelsen en preliminär version av Nationella riktlinjer för god vård och omsorg vid demenssjukdom. Riktlinjerna har nu varit ute på remiss och diskuterats vid 13 regionala seminarier runt om i landet. Här presenterar vi fortlöpande kommentarer och åsikter från enskilda och olika remissinstanser.

Senast uppdaterad 18 december 2009 - 15:49 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår