Läkarkritik mot riktlinjer

Två läkare, specialister i allmänmedicin, kritiserar på en rad punkter Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för god vård och omsorg vid demenssjukdom. I en artikel i Läkartidningen pekar de bl a på det faktum att många demenssjuka saknar diagnos, något som enligt riktlinjerna bör åtgärdas. Men många av dessa patienter finns redan på ett äldreboende. Följen blir då, enligt artikelförfattarna, att man på dessa boenden måste "jaga diagnoser" för att hyfsa statistiken istället för att ge hjälp. Läs artikel i Läkartidningen » (nytt fönster)

Den preliminära versionen av riktlinjerna, som kom i augusti, behandlas under hösten i 13 regionala seminarier runt om i landet. Den slutgiltiga versionen väntas våren 2010.
 

Diagnostik av demenssjukdom hos äldre är inte onödig

"Vi har svårt att förstå varför äldre personer har mindre rätt att få sina sjukdomar diagnostiserade än yngre". Det skriver tio experter inom demensområdet i en replik till artikeln ovan. Läs artikeln i Läkartidningen, nr 49 » (nytt fönster)

 

Senast uppdaterad 18 december 2009 - 14:32 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår