ACDS-ADL • Alzheimers Disease Cooperative Study-Activities of Daily Living

ADCS-ADL används främst i kliniska studier för utvärdering av behandlingseffekt vid Alzheimers sjukdom i mild till måttlig demensfas. Skalan består av 23 uppgifter för mätning av grundläggande och mer komplexa funktioner. Bland de områden som omfattas finns grundläggande dagliga aktiviteter, t ex förmåga att äta och sköta sin hygien, samt mer komplicerade, t ex förmågan att använda hushållsapparater och strömbrytare. Den totala poängen är mellan 0-78, där låga värden indikerar kraftigare funktionsnedsättning.

ADCS-ADL-severe är en modifierad version för personer med måttlig till svår demens. Denna skala omfattar 19 uppgifter och kan ge mellan 0-54 poäng. Undersökningen tar ca 20 minuter och kräver en tränad undersökare.


Referenser
Galasko D, Bennett D, Sano M, et al. An inventory to assess activities of daily living for clinical trials in Alzheimer’s disease. Alzheimer Dis Assoc Disord 1997; 11 (suppl 2): S33–39

Galasko D, Schmitt FA, Jin S, et al. Detailed assessment of cognition and activities of daily living in moderate to severe Alzheimer’s disease. Neurobiol Aging 2000; 21 (suppl 1): S168.

Senast uppdaterad 01 februari 2017 - 10:36 © Svenskt Demenscentrum

 

OBS! För närvarande saknas möjlighet att ladda ned ADCS-ADL-skalan SDC:s webb.

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår